CMS

Centralni upravčki sistem hotelskih soba može biti na PC računaru ili na industrijskom HMI (tač panelu) Njime recepcionar (operater) može nadgledati ceo sistem i menjati određenje parametre. Svakoj sobi zasebno moguće je programirati način na koji će raditi klimatizacija, na primer temperature kada je soba zauzeta, prazna ili kada je gost u sobi.  Sistem LOG: Svi događaji se zapisuju i pamte u LOG fajlu. Uz svaki događaj beleži se i pamti broj sobe, datum, vreme, tip događaja i vrsta događaja.Sistem će evidentirati pojavu SOS poziva, kao i potvrdu alarma pa se može videti da li je odgovorna osoba reagovala na vreme i u skladu sa pravilima i propisima
Više iz ove kategorije « Držač kartice