SACC-HE sistem za kontrolu pristupa

Jeftino i pouzdano rešenje - sistem za kontrolu pristupa dizajniran je kao jeftin dodatak već postojećim sistemima sa električnim bravama, bilo da je to interfonski ulaz u zgradu ili kontrola ulaska u pojedinačnu prostoriju. Moguće je dodati do 2000 dozvoljenih kartica.Jednostavno povezivanje - izlaz je NO ili NC beznaponski kontakt relea i u većini slučajeva dovoljno je povezati ga paralelno na već postojeći taster za otvaranje vrata.Jednostavno programiranje - dodavanje dozvoljenih kartica (privezaka) obavlja se jednim tasterom ili Master karticom.Jednostavna integracija - uz kontroler pristupa moguće je koristiti bilo kakav čitač koji komunicira po Wiegand 26bit protokolu, tako da ako već posedujete neki sistem sa karticama moguće je koristiti već postojeće kartice.  
Više iz ove kategorije « STAC evidencija radnog vremena